Desinfektionsmedel

  • Glutaraldehyde Solution

    Glutaraldehydlösning

    Sammansättning Varje ml Innehåller glutaral: 200 mg Indikation Glutaraldehydlösning Desinfektion och antiseptisk medicin. Används för desinfektion av redskap. Farmakologisk lösning Glutaraldehydlösning är ett bredspektrum, mycket effektivt och snabbt desinfektionsmedel. Med fördelarna med imitativ och låg frätande, låg toxicitet och säker, stabilitet av vattenlösning är det känt som det ideala steriliseringsdesinfektionsmedlet efter formaldehyd och etylenoxid. Det har en god effekt på bakteriekroppen, ...